Došlo je do određenih korekcija u rasporedu „Bulls cupa 2023“ za 2011. godište, koji Vam u prilogu dostavljamo: