Naša ekipa u Beču nastavlja sa radom i nakon završetka sezone.

Iako vremenske prilike nisu najpogodnije za fudbal, vrijednim dječacima to ne smeta da uče i stiču nova znanja.

Zato su samo rad, red i disciplina jedina formula do uspjeha.