Donosimo i drugi dio reportaže o našem „Bulls cupu 2024“, koji je realizovala TV ekipa Posavske TV (PTV):